Archive by Author

Att preppa är inte nog beredskap

Denna kolumn publicerades i Svenska Dagbladet (på ledarplats, där Edward Blom är återkommande kolumnist) den 27 januari 2024, då med rubriken ”Att preppa är inte god beredskap”.

Vad vi behöver är inte i första hand medborgare som är beredda på krig. Vi behöver ett så välutrustat och vältränat försvar att fienden besegras redan innan de når våra kuster.

ÖB har uppmanat alla svenskar att vara förberedda ”om det som händer i Ukraina i dag händer här imorgon”. Statsministern har sagt att varenda svensk måste vara beredd att försvara landet.

Men om hotet nu är på allvar, så räcker det knappast att preppa. Och det är fel att lägga över ansvaret för försvaret av landet på den enskilde. Det är ju just polis, försvar och rättsväsende som även en libertarian tycker ska handhas av staten. Men försvaret är inte tillräckligt starkt i dag för att göra en invasion omöjlig – eller ens tillräckligt oattraktiv.

Ryssland av i dag är inte intresserat av att som Sovjetunionen upprätta satellitstater med marionettdiktatorer som kuvar sina inlåsta befolkningar. Som vi ser i Ukraina är Rysslands linje mer att kidnappa barnen, våldta kvinnorna, tortera männen till döds och därefter fylla de nya landområdena med sitt eget folk.

Som kristen har jag större delen av mitt liv haft en pacifistisk hållning. Jag anser att det är upp till var och en att välja om den tycker den har rätt att döda en annan människa i självförsvar eller hellre välja att dödas – eller för den delen att välja mellan att stanna eller försöka fly. Men ska vi välja att inte försvara oss måste vi göra det med öppna ögon och förstå vad det kommer att innebära. Inte bara försumma försvaret för att vi är usla på att prioritera.

Man brukar säga att en frisk person har tusen önskningar, men en sjuk bara en. Det finns många viktiga frågor på politikernas bord, men i händelse av krig går alla dessa upp i rök. Vad spelar vår ekonomi och våra satta klimatmål för roll, om det inte längre finns någon svensk statsbildning? Vad spelar sjukvård, social rättvisa och gängbrottslighet för roll, om de flesta av oss är döda eller blivit straffarbetare?

Det är naivt att tro att det räcker att höja försvarsbudgeten till 2 procent av BNP, och att få nya vapen om några år samtidigt som Ryssland ställt om till krigsekonomi. Förra gången vi hade försatt oss i samma situation, i slutet av 1930-talet, höjde vi försvarsutgifterna från 1,6 procent till över 10 procent mer eller mindre omgående.

Det räckte då, tack vare stora eftergifter, att tyskarna i grunden gillade Sverige – och en del tur. Ja, vi kommer kanske med i Nato. Men om Trump vinner höstens presidentval i USA innebär Nato inte samma säkerhet som förr. Och även om vi skulle få hjälp av andra länder, och de skulle lyckas driva ut angriparen, skulle Sverige efteråt vara förött.

Jag tror de flesta skulle hålla med om att ifall alternativet verkligen vore ett krig med Ryssland skulle det vara fullt rimligt att
– lägga halva statsbudgeten på försvaret
– ställa om all svensk industri till krigsproduktion (inte minst drönare)
– få till ett hemvärn av Schweiz omfattning
– minera kusterna

och
– införa samlingsregering.

Vad som varierar är åsikten vid vilken bedömd risknivå sådana extremåtgärder anses rimliga.

Jag vet inte heller hur stor risken bedöms enligt de styrande. Men vad vi behöver är inte i första hand tio miljoner medborgare som är beredda på att kriget kommer. Vi behöver ett så välutrustat och vältränat försvar att fienden besegras redan innan de når våra kuster.

Edward Blom

Varför vi inte längre kallar vårt hus för ”Postmästarhuset”

I flera år har vi kallat vårt hus för ”Postmästarhuset”, men det gör vi knappt längre. En bit ner i detta inlägg förklarar jag varför.

Vi bor i Stuvsta i Huddinge, i ett hus som byggdes 1923 då detta villa- och egnahemssamhälle växte upp på gammal jordbruksmark.
Läget nära stambanan och den snabba tågresan in till Stockholm var bra argument för tomtexploatörerna, som 1908 hade köpt upp marken från familjen Lagerbielke på Älvsjö säteri.
Här kan ni läsa om 1910-talets ambitioner att skapa en burgen stadsdel – ja, kanske rentav en köping – i Stuvsta: https://huddinge150.wordpress.com/2013/06/13/egen-hard-guld-vard
Denna underbara reklamfilm visar hur man 1928 försökte locka trångbodda stockholmare till Stuvsta, som då snarast var en del av egnahemsrörelsen: https://youtu.be/uyBPtBGD6FU

En av de familjer som nappade på planerna var Johannes (1880–1969) och Gunhild Enger (född Erlandsson, 18XX–1966), som köpte en rejäl tomt på Stuvstavägen och lät arkitekten Victor Bodin rita en villa. (Faktum är att de även köpte tomten mot Fotbollsvägen.)
Victor Bodin (1860–1937) var en produktiv arkitekt med lång karriär; bland annat ritade han Stockholms första ”skyskrapare” på Norrmalm anno 1900 och ett av Sveriges första radhusområden (i Enskede) 1908–09. Läs gärna om Bodins alla verk här: https://kulturnav.org/9e23e0fc-c6e2-436d-aa0d-f1d7c1a7da86
Högst sannolikt fick Johannes Enger kontakt med Victor Bodin på jobbet, eftersom den förra var hög tjänsteman inom postverket (mer om detta nedan) och den senare på 1910-talet var postens chefsarkitekt.
Hur uppdraget löd vet vi inte. Men resultatet blev en vacker nationalromantisk byggnad, där inspirationen från Bodins tid med att rita villor i New England i USA ett par decennier tidigare är tydlig.

Familjen bodde kvar till Johannes Engers död 1969. Huset har än idag sin planlösning från 1923 intakt, och uppmärksammades av en bebyggelseantikvarisk inventering som gjordes av Huddinge kommun i Stuvsta–Segerminne 1980. Då blev villan, vid sidan av stationshuset i Stuvsta, klassat som kulturhistoriskt synnerligen intressant.

Vi flyttade in 2018, och har de senaste åren kartlagt såväl familjemedlemmarnas som husets historia, och samtliga ägare efter Engers så gott vi kunnat. Att Victor Bodin var villans arkitekt – vilket vi inte visste innan – var en intressant upptäckt, som också lett till en massa för oss ny kunskap (vilket jag skrivit om i olika sammanhang, exempelvis i Huddinge hembydsförbunds medlemstidskrift, och hoppas få skriva mer om en vacker dag).

Men just detta inlägg ska främst handla om husets namn.

Vårt hus har av Stuvstaborna tidvis kallats för ”Postmästarhuset”, och namnet lyftes fram i Huddinge kommuns dåvarande historieblogg Backspegeln i samband med att vi köpte det. Därför har vi använt namnet i olika sammanhang (även i medieintervjuer) vilket gjort att det fått spridning. Det var som ”Postmästarhuset” villan presenterades av mäklaren, och jag har fått bekräftat via lokala Facebook-grupper att namnet förekommit och använts. Så har det säkert varit!

Men!

När jag sökte i tidningsarkiven – främst Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter – upptäckte jag snart att Johannes Enger aldrig var postmästare, vilket innebär ”chef för ett lokalt postkontor”,. Under Stuvstatiden av sitt liv var han först postdirektör, sedermera byråchef vid Generalpoststyrelsen och (från 1936) postsparbankschef, det vill säga chef över Postgirot och Postsparbanken.

Enger kom själv från relativt enkla omständigheter – en liten gård utanför Eslöv i Skåne – och arbetade sig upp genom postverket. Han inledde sin tjänst som ”postbetjänt” (postvaktmästare) i Karlskrona redan som tonåring, samtidigt som han studerade – till studentexamen och senare en jur kand. Exakt hur han träffade sin Gunhild vet jag inte, men hon var grosshandlardotter och kom från Karlskrona. Postdirektör var alltså Johannes Engers titel från 1917, då han blev chef för Stockholmsposten.

Hans karriär blev så remarkabel att Svenska Dagbladet rentav skrev en artikel om den när han fyllde 50 år den 8 augusti anno 1930 (eftersom jag inte lyckas lägga spalterna i bredd får ni skrålla neråt):

Så titeln är, som jag tolkar det, en gammal missuppfattning. Folk här i Stuvsta visste väl att herr Enger var ”något fint inom posten”. Typ postmästare.

Eller snarare hade varit något fint inom posten, för under en stor del av sitt liv som Stuvstabo var han ju pensionerad (tjänsten som chef för postsparbanken och postgirot hade Johannes Enger 1936–45 – och det var ju förmodligen så att han gick i pension 1945, vilket är det år han fyllde 65). Kanske var det på 1950-talet huset fick sitt smeknamn? Åtminstone har en Stuvstabo berättat att hon har minnen av att det kallades ”Postmästarhuset” på den tiden.

Men det skulle ha varit minst sagt konstigt att vi med våra nyvunna insikter om att det blivit lite fel med titeln plötsligt skulle börja kalla vårt hus för ”Postdirektörsvillan” eller ”Postsparbankschefshuset” eller något sådant … och ”Postmästarhuset” uppfattade vi ändå som inarbetat. Så vi fortsatte använda benämningen i olika sammanhang. Men vi avstod från att beställa en namnskylt (vilket är lite tråkigt, för vi älskar när hus har namn!).

I somras, närmare bestämt i juli 2023, träffade vi Inger Holmér i hennes hem i Småland. Hon är dotter till Elin Eriksson, en kvinna från Sorunda som från 1930-talet jobbade som husa hos familjen Enger och senare var hushållerska här i huset i flera decennier. Inger växte själv upp på Yrkesvägen här i Stuvsta, där familjen Gustafsson bodde sedan Elin gift sig med Erik Gustafsson, och följde ofta sin mamma till jobbet.
”Hannes skulle rotera i sin grav, om han visste att det kallas ’Postmästarhuset’!” sade Inger – som har otroligt många personliga minnen från huset och dess invånare – mycket bestämt.
Det vill vi ju verkligen inte att han ska behöva göra …! Och inte Gunhild heller.
(Vi besökte för övrigt parets gravsten på Solna kyrkogård 2018, men det var i sista minuten för året därpå var den borttagen.)
Så nu har vi slutat använda den termen helt och hållet. Vårt hus har med andra ord inget särskilt namn, även om det såklart är naturligt om andra här i Stuvsta fortsätter kalla det ”Postmästarhuset”.

Om någon Stuvstabo eller kanske någon anhörig till familjerna Enger/Erlandsson eller Eriksson/Gustafsson eller någon annan som läser detta har kompletterande information får ni naturligtvis gärna kontakta mig (gunilla@kinn.se)!

av Gunilla Kinn Blom

P S 1 Talar man om ”ett postmästarhus” i största allmänhet, vilket jag sett i något journalistmanus, låter det kanske också som om det var en tjänstebostad, och det var det ju inte – utan en högst privat villa.

P S 2 ”Engerska villan” vore kanske en möjlighet, men ändå lite självsvåldigt (särskilt som paret Enger tydligen gärna höll en låg profil).
Johannes bror Yngve hamnade för övrigt i Åmål, där han så småningom blev ägare till ett hus som kallas ”Engersgården”: https://www.amal.se/fakta-om-amal/berattelsen-om-amal/gamla-staden/engersgarden
Mäklaren Adam Smith på Historiska Hem, som är snudd på specialiserad på att sälja objekt ritade av Victor Bodin, åtminstone i Enskede, har föreslagit ”Engerso” som namn på vårt hus. Det är oerhört vackert och ett riktigt bra förslag! Men, återigen lite självsvåldigt ..?!

P S 3 När jag studerade på arkitektlinjen vid KTH 1992/93 hade vi förstaårselever som projekt att rita en villa, på Lidingö. Den villan skulle heta ”Villa Bodin”, eftersom vår tänkta beställare var en av lärarna på kursen, Anders Bodin (om jag minns rätt, mina gamla kurskamrater eller lärare får gärna rätta mig om jag har fel!). Mitt projekt blev en tegelvilla med svängda murar; någonstans här i pappershögarna finns ritningarna kvar …

Jag kom nyligen att tänka på detta gamla elevprojekt, sedan jag först tänkt att det vore en fin hyllning till den idag tämligen okände Victor Bodin att låta en av hans skapelser – vårt hus – bära hans namn. Nu är det förvisso så att villor brukar få namn av sina beställare och boende, inte av sina arkitekter … och ”Villa Bodin” är alltså redan tingat i min personliga historia.

P S 4 ”Villa Gunhild” är en annan variant jag är förtjust i, men Gunhild Enger var – enligt ovan nämnda Inger Holmér – en ytterst diskret och smakfull person, som aldrig skulle ha velat skylta så med sitt namn offentligt. Så det ska jag inte införa, så här i efterhand, annat än kanske högst inofficiellt i mina tankar … 🙂

Bokförsäljning julen 2023

Nu är det dags igen! Inför julen har vi en tillfällig försäljning av individuellt signerade böcker från vårt eget lager.

Bokförsäljningen pågår nu, och till och med den 19 december. Perfekt för alla er som söker julgåvor till nära och kära, eller till personalen, eller kanske vinster i ett julklappslotteri – och visst finns det de som fyller år, döps, tar examen och gifter sig så här års också?!

Ni beställer böcker genom att maila: gunilla@edwardblom.se och betalar i förväg med Swish. Böckerna skickas sedan med PostNord. Läs nedan för mer detaljerade instruktioner!

Företagskunder som vill göra större beställningar (minst tio exemplar) kan få mängdrabatt. Kontakta oss för offert.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

UPPDATERING Tyvärr har vi tvingats höja fraktkostnaderna i prislistan nedan sedan den först publicerades.
Det beror på att PostNord i år har krympt sina storlekar på kuverten, så vi måste gå upp till storlek XL för många böcker och bokkombinationer (som tidigare rymts i L-kuvert).
Vi beklagar såklart denna krympflationseffekt! Observera att XL-kuvertet ofta slukar två (2) stycken böcker; isåfall betalar du givetvis bara för en (1) frakt à 116:- (gäller upp till 2 kilo totalt).

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

SIGNERADE BÖCKER FRÅN AB EDWARD BLOM & CO

Fakta om de respektive titlarna (innehåll, utgivningsår, förlag, sidantal etc) torde enklast hittas via googling, eller sök hos Libris. Maila oss gärna (gunilla@edwardblom.se) om ni har specifika frågor som ni inte hittar svaret på via googling! 🙂

Vi kommer också att göra enstaka inlägg om några av böckerna framöver.
Står titeln inte med i listan nedan är den tyvärr slut i vårt lager.

KOKBÖCKER – PRISLISTA
”Allting gott och alldeles för mycket” (endast så kallat mjukband/flexband, ej inbunden) av Edward Blom och Gunilla Kinn Blom
Pris: bok 175:– + frakt 85:- = 260:– *)

”Kokkonst för livsnjutare” (endast mjukband/flexband, ej inbunden) av Edward Blom och Gunilla Kinn Blom
Pris: bok 150:- + frakt 116:- = 266:- *)

”Life is a Banquet” (inbunden) av Edward Blom och Gunilla Kinn Blom Detta är ”Allting gott och alldeles för mycket” utgiven i New York; översatt till engelska!
Pris: bok 284:- + frakt 116:-= 400:-
Kvarvarande exemplar kan ha något slitna skyddsomslag.

”Mums för minigourmeter och matgladisar” (inbunden) av Edward Blom, Gunilla Kinn Blom och Henrietta Anefalk; recept, råd och kulturhistoria med inriktning på barnmat för främst 0–3-åringar
Pris: bok 200:- + frakt 116:-= 316:-

ÖVRIGA BÖCKER AV EDWARD BLOM – PRISLISTA

”I full blom; mina betraktelser om viktiga och oviktiga ting” (inbunden) av Edward Blom. Pris: 250:- + frakt 66:- = 316:-

”Edward Bloms etikettbok – Om konsten att umgås med människor” (inbunden) av Edward Blom.
Pris 245:- + frakt 116:- = 361:-

”Handelsbilder; 125 år med svensk handel” (inbunden) med text av Edward Blom
Pris: 200:- + frakt 116:- = 316:-
Kvarvarande exemplar kan ha något slitna skyddsomslag. Endast få exemplar kvar!

”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” (häftad) med bildtexter av Edward Blom
Pris: 50:- + frakt 66:- = 116:-

”Deutsche, die das Stockholmer Braueriwesen industralisierten” (häftad, 70 sidor) av Edward Blom
Pris: 125:- + frakt 66:- = 191:-

ÖVRIGA TITLAR MED VISST INNEHÅLL AV EDWARD BLOM – PRISLISTA
”Radikalism och avantgarde; Sverige 1947–1967” (redaktörer: Torbjörn Elensky och Christian Abrahamsson). Samtidshistorisk antologi, inbunden; med kapitlet ”När finserviserna gallrades ut” om mat, dryck och restaurangliv av Gunilla Kinn Blom och Edward Blom.
Pris: 300:- + frakt 116:- = 416:-

”Matens historia; från A till Ö” av Jan-Öjvind Swahn (inbunden) med uppdateringar av Edward Blom
Pris: 225:- frakt 116:- = 341:-

Det finns även några andra, udda böcker i våra förråd, som vi kan komma att göra enstaka upplägg om.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

SÅ HÄR FUNKAR DET
Vi skickar böckerna i vadderade PostNord-kuvert. Men vi gör av logistiska skäl bara utskick ett par gånger i veckan, så beställ i god tid om du vill vara säker på att få dem i tid. Tjocka böcker, t ex etikettboken, måste vi sända från postterminal, så de har ännu längre leveranstid. Böcker som ska komma fram före jul måste enligt PostNord skickas före den 20 december (men det kan givetvis ske förseningar).

SÅ HÄR GÖR DU:

Maila till gunilla@edwardblom.se, med ordet BOKBESTÄLLNING med i ämnesraden, och ange:

1) Vilken/vilka böcker du vill köpa (se prislistan ovan).

2) Postadress till vilken paketet ska skickas – till dig själv, eller kanske direkt till en annan mottagare?

3) Om det ska stå något särskilt i dedikationen, eller om vi får fria händer. (Ange om du INTE vill att det stå något alls. Om inget annat sägs skriver vi nämligen en allmän dedikation ställd till dig som beställt, i regel med förnamn/efternamn.) Böcker skrivna av oss båda signeras av oss båda.

Eventuellt 4) Om du vill ha böckerna inslagna som present, för en avgift på 35:- extra per bok. Det blir enkelt brunt, omönstrat omslagspapper – men tillräckligt fint som presentinslagning om den ska direkt till sin mottagare!

Vi återkommer per mail med betalningsinstruktioner. Enklast går Swish; ange i första beställningsmailet om du föredrar annan betalningsmetod (via bank).
När betalningen kommit in signerar och skickar vi boken/böckerna så snart vi hinner enligt önskade instruktioner, förhoppningsvis inom en vecka.

VÄRT ATT VETA:
• Om du beställer flera böcker kan det hända att den totala fraktkostnaden blir lägre. Vi packar så förmånligt vi kan, och återbetalar eventuellt överskott. Tyvärr har PostNord krympt sina kuvert i storlekarna, så att det inte längre går att sampacka på samma sätt som vi gjort tidigare.

• Vill du göra en större beställning, t ex till hela tjocka släkten eller till ett företag? Maila oss för kostnadsförslag. Vi ger rabatt vid köp av minst 10 exemplar.

• Vissa titlar har vi än så länge gott om! Andra titlar har vi få av, så vi reserverar oss för slutförsäljning.

• Priserna inkluderar moms (6 %).

• Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka brev till adresser utanför Sverige. Om du bor i något annat land får vi be dig ordna så att vi kan skicka till någon vän i Sverige.

• Tyvärr kan vi inte matcha bokjättarnas pressade fraktkostnader. De flesta av titlarna i listan är dock slutsålda där och hos respektive förlag, och kommer då inte ut i detaljhandeln igen. De kan heller inte erbjuda signerade böcker.

Poddepisod 129. Rödbetsmartini och annan ukrainsk mat och dryck (när det lackar)

Lyssna på senaste ”Edward Bloms smörgåsbord” här:
https://play.acast.com/s/edwardblom/129-rodbetsmartini-och-annan-ukrainsk-mat-och-dryck-nar-det-


Edward och Mats är tillbaka i sin poddkanal, med nya berättelser och insikter om godsaker och kulturhistoria. Mats är som vanligt värst, och kan den gång berätta att han deltagit i en slags ”Laver Cup”, fast med vinflaskor istället för tennisracketar. 

Detta för samtalet osökt vidare till poddparets åsikter om Socialstyrelsens skärpta rekommendationer för alkoholbruk, liksom en redogörelse för Edwards alltmer eskalerande turer med sin mobiltelefon.

Dagens stora tema är ukrainsk mat och dryck, och med hjälp av bland annat kokboken ”Cmak; vårt ukrainska kök” berättar de tu om Ukrainas kulinariska traditioner, allt från borsjtj och bröd via syrad grädde, kvass, fläsk och Kievkyckling och Vorschmack. Mats redogör för landets vinproduktionshistoria och Edward smuttar på en rödbetsmartini – blandad av Gunilla, se bilderna ovan! – medan han förklarar varför det blir galet att säga ”dumplings” när man menar klimp, degknyten eller kokta piroger. Båda drömmer de om att en vacker och fredlig dag kunna fara till Kiev för att njuta av allt detta på plats.

En glad lyssnare får veta vad det är för skillnad mellan köttbullar, färsbiffar och järpar – och dessutom vankas många råd om vad man redan nu bör förbereda inför advent och jul. Det är exempelvis hög eller mycket hög tid att ysta ostar och göra korv!

Poddepisod 101: ”Julpynt, espresso och älgtalg”

Gissa vem som är mest pirrig i hela världen inför den annalkande julen? Jo, det är antingen Edward eller hans femårige son Melchior. Alla deras flyttlådor med adventssaker är såklart tömda, och snart kommer även de ännu fler julpyntslådorna ner från vinden för att fylla hemmets alla tomma ytor. Vilket föranleder den forne arkivarien att berätta om vilken typ av lådor som är bäst att förvara grejer i.

De tu gastronompoddarna uttalar sin glädje över all respons på 100-episodsavsnittet, och hoppas att det åter blir läge att fira – exempelvis när det blivit två miljoner lyssningar på podden – men avslöjar att de aldrig lyssnar på sig själva.De funderar också på hur de skulle se ut som ”svåra” eller ”anemiska” på ett skivomslag eller en poddbild, och Edward berättar att hans enda kontakt med kokain är att ha hört talas om det via en Karl Gerhard-kuplett.

Mats klurar – apropå nya bidrag till bingobrickan – på om han ska kalla företeelser såsom champagne och sobrasada för ”celestiala” eller ”olympiska”, istället för det gamla vanliga ”gudomliga”, och Edward uppdaterar oss alla – också apropå bingobrickan – om läget för hans senaste vitvaruproblem (nämligen frysen) samt om lagertillgången på ”I full blom: mina betraktelser kring viktiga och oviktiga ting”.

Så ber Mats om ursäkt till Sveriges alla baristor och uttrycker efter att på allvar ha nördat ner sig i espressomakandets underbara konst sin respekt för deras yrkeskunnande. Han berättar att han ska ut på ”Coronasäkrade dåligheter”, vad det nu kan innebära, och påminner om hur gott det är med mintchoklad.

Ett möjligen ironiskt menat julklappstips (Anya Hindmarchs paljettväskor) får Mats och Edward att tala om varumärken och hantverksprodukter, och om inte de båda i public service-sammanhang borde räknas som ”gastroatleter”.

Edward delar med sig av sitt ofta efterfrågade recept på ”Allan Hedbergs mumma” (vilket även finns här: https://www.edwardblom.se/2020/12/16/allan-hedbergs-mumma).”Vad gillar du mest på julbordet?!” är en av de frågor Edward får oftast, och han förklarar utförligt varför den frågan är helt fel ställd. Mats talar om några av julbordets läckerheter, såsom Janssons frestelse och najadlax, och berättar att han nyligen lagat till en massa älgfond – vilket föranleder Edward att fråga lyssnarkretsen om vad ni använder ert älgtalg till. Kanske till skidpjäxorna?!

Så konstaterar Edward att hans julgran, med allt sitt mödosamt insamlade pynt, förmodligen blir hemmets mest värdefulla inredningsdetalj, och berättar hur den kommer att se ut när den kläs (kvällen före julafton). Den som vill pricka av sin bingobricka får ännu en möjlighet när Toast Skagen än en gång kommer på tal.

Lämpliga snapsvisor undrar en lyssnare om, och Edward inte bara ger snapsvisematchingsråd utan sjunger en egenhändigt komponerad text till grisens ära. Därpå diskuterar han initierat med Mats om i vilken utsträckning julhelgen bör innebära alkoholhaltigt dryckjom eller ej. De enas om att julfirandet inte är ett bra tillfälle för fylleri, men att det kan vara trevligt med en liten snaps till jullunchen eller ett glas portvin till julklappsutdelningen. (Nota bene! Det kan vara intressant att veta att denna poddepisod spelades in _före_ den vilda Twitterdiskussionen om alkoholförsäljning, som utspelade sig för Edwards del under Luciahelgen.) Manhattanbrunchjulklappsväxling samt hur småbutiker och trevliga krogar ska klara sig framöver hör till den efterföljande diskussionen – innan Edward tillönskar alla lyssnare en magisk, välsmakande och välsignad jul.

P S 

• Edward berättar i sändningen att lyssnare som beställer en julgran från Smålandsgran får 100:- rabatt med rabattkoden ”edwardblom”. https://smålandsgran.se

• Vi vill lugna alla oroliga lyssnare genom att berätta att Edwards frysdörr numera är lagad.

• Maila oss gärna, med respons, frågor eller roliga anekdoter! Adressen är: podden@edwardblom.se

 Bidra gärna till våra inspelningskostnader! Se https://www.patreon.com/join/edwardblom

Allan Hedbergs mumma (Edward Bloms favoritmumma)

Detta recept på julmumma är ett av Edward Bloms mest efterfrågade. I december 2014 hade Edward och Bengt Frithiofsson rentav ett mumma-battle i TV4 Nyhetsmorgon! Det kan du se här: https://www.youtube.com/watch?v=_QdnUKiqo7k
På begäran talar Edward om mumman i Episod 101 av podden ”Edward Bloms smörgåsbord” (17 december 2020) och där utlovas även receptet.
Det var med i vår första kokbok, ”Allting gott och alldeles för mycket”, och här nedan finns dels sidorna 32 och 33 ur den för nedladdning som PDF, dels en bild av själva receptet. Väl bekomme!

Poddepisod 100: ”Jubileumsnostalgi – podden fyller 100 episoder!”

Lyssna här: https://play.acast.com/s/edwardblom/100.jubileumsnostalgi-poddenfyller100episoder-

Presentationstext:
Idag är det ingen vanlig dag, för idag är det en bemärkelsedag för podden! Gastronomerna Edward Blom och Mats Ryd firar att ”Edward Bloms smörgåsbord” fyller 100 episoder med varsitt glas champagne. De slår fast att champagne är betydligt bättre än blodiglar, särskilt gäller detta diabetiker.

Denna jubileumspodd innehåller en finfin dos av kulturhistoria, njutningsexcesser och lyssnarfrågor, precis som vanligt – men framför allt är den uppbyggd på tio typiska klipp från poddens tre år långa historia. 

Här får ni återuppleva oförglömliga anekdoter och utläggningar, som när Mats berättar om Toast Skagen-, ostron- och vinexcesser, och när Edward utgjuter sig över att han av varumärkestalibaner förväntas säga Västerbottensost – och givetvis dyker älghjärnan upp! Mats upprepar poddens allra första lyssnarfråga till Edward, som spår att det som den handlar om – nämligen knypplade mellanlägg – blir Årets julklapp 2021.

Förutom själva ljudklippen bjuds lyssnarna på ”bakom scenen”-anekdoter och på poddmakarnas resonemang kring vad som hänt under poddens tid som livsnjutarnas klart lysande stjärna på mediehimlen. ”Mötet mellan oss är skapandet av podden”, slår Mats fast, och Edward förklarar att podden är en form av mukbang som han ägnade sig åt på TV redan under millenniets första decennium.

Edward berättar även vilken divig primadonna han kan förvandlas till inför ett uppträdande, och Mats avslöjar att han drömmer om att återfödas som drag-queen. De tu återkallar angenäma (glögg och champagne) och inte fullt så angenäma (havremjölk med rapsolja som växer i munnen) minnen av dryckesprovningar, och spekulerar kring varför det inte är lika coolt att vara stjärngosse som det var 1896. Edward berättar om stjärngossarnas och Luciatågens kulturhistoria, och om deras ursprung med ungdomliga skådespel i olika gårdar.

Så drömmer Edward om att åter få en egen TV-serie, men har åtminstone fått en ny och kanske lite oväntad karriär som statist i en hårdrocksvideo. Han berättar om vad han heter på tyska, och talar om den atomism som julfirandet håller på att utvecklas till samt utvecklar begreppet ”julmånad” från förra episodens diskussion (och slår fast att ett ”julkvartal” borde vara från december till februari och ingenting annat).

Apropå Lucia kommer Mats in på spansk och persisk saffransaffransförgiftningsaffranssprit och fiskgrytor, och av bara farten även på chili och Aleppopeppar (!). Edward spår än en gång starkvinernas renässans (kanske kan det hamna på en framtida bingobricka?) och får ge julklappstips ur sin egen fatabur.

P S Här är champagnen som Edward respektive Mats drack under sändningen, för er som brukar undra över namn och stavning (artikelnumret syftar på Systembolagets dito):

2739  Vve Fourny & Fils, Blanc de Blancs Brut Premier Cru

75308  Laurent-Perrier, Millésimé Brut

Här är de prisvärda champagnesorterna som Mats tipsade om senare:

7553 Palmer, Blanc de Blancs

7686 André Clouet, Grande Réserve

7602 Louis Roederer, Brut Premier

… och här är stjärngossarna utanför Blekingestugan på Skansen:
https://digitaltmuseum.org/011013835779/stjarngossar-utanfor-blekingestugan-skansen/media?slide=0

Poddepisod 99: ”Adventsbingo med ungtuppar”

Här finns senaste episoden av podden: https://play.acast.com/s/edwardblom/99.adventsbingomedungtuppar Lyssna genast!

Och här kan ni läsa mer om dess innehåll:

Bästa sättet att bota dödsångest är möjligen en … bingobricka, i alla fall om en sådan får en att lyssna till ännu ett härligt poddavsnitt – med den ena associationen än mer halsbrytande än den andra.

Edward Blom och Mats Ryd tvistar om inkubationstiden för Covid-19 bör sättas till 5–7 dagar eller till 14, och om man bör tala om chanser eller risker i sammanhanget – men enas om att de två lyssnare som konstruerat en särskild bingobricka för denna podd (www.edwardblom.se/2020/11/26/bingobricka-till-podden) är genier.

Av någon anledning kommer samtalet in på ölslattar, och därifrån via så kallade ”sluts” till en textanalys av den klassiska jullåten ”Fairytale of New York”. Medan Edward har druckit just ölslattar har Mats ägnat sig åt ”alldeles för bra viner” (och kaviar). 

Förutom att Edward blir avundsjuk på det berättar han om hur hemskt det är att gå på glöggmingel och andra tillställningar när där enbart serveras sötade drycker, och om hur Gunilla alltid plockar för dyra viner ur vinkylen (när han själv inte är hemma). Det visar sig dock att han har fått en ostkalender, så det är kanske inte så synd om honom som han tror?!

Därefter handlar det om ett av Edwards absolut käraste käpphästämnen – nämligen om att svenska folket måste lära sig skilja på att fira advent och att fira jul. Han och Mats går igenom alla saker det är dags att förbereda redan nu under adventsperioden och inför julen, såsom att baka fruktkaka, göra pepparkaksdeg och beställa julöl, glögg och andra drycker.

Därefter går samtalet över till … ungtuppar! Edward tipsar en lyssnare om hur man lagar ”berusad tupp” och Mats tipsar om ”Chicken Marbella” ur Silver Palate Cookbook och andra rätter som borde fungera med ungtuppskött. Edward tipsar dessutom Mats om hur denne borde göra mer och bättre reklam för Edwards glas och andra produkter.

Avslutningsvis minns de båda gastronomerna hur Jacob Dahlin i och med ”Jacobs stege” återinförde flärden i den svenska offentligheten, och Edward talar om sina brustna poesidrömmar och om poem från en olycklig tid då hans verk kunde få titlar som ”Requiem över mig själv” (vilket såklart får Mats att explodera av fniss).

P S Här är dryckerna det tipsades om att förhandsbeställa om: 

Moscatel de Setúbal: https://www.systembolaget.se/produkt/vin/moscatel-de-setubal-7613901

Tawny Port (portvin) t ex Mats favorit: https://www.systembolaget.se/produkt/vin/quinta-das-carvalhas-8010901

Edward Bloms starkvinsglögg: https://www.systembolaget.se/produkt/vin/edward-bloms-glogg-7216701

Skicka gärna frågor om etikett, kulturhistoria, mat och dryck eller något annat till: podden@edwardblom.se

Edward Bloms stora jul- och vinterölsprovning 2020

Vi delade ut guld, silver och brons i tre huvudkategorier:

”Mest prisvärd/Köp en back”, ”Bästa öl till julmaten” och ”Bästa öl under granen”.

Dessutom blev det denna gång två hedersomnämnanden och ett specialpris för snyggaste förpackning.

Läs mer om provningen och om de 96 jul- och vinteröl som ingick i den nedan!

Kategorin ”Mest prisvärd/Köp en back”

Guld:     Carnegie Porter, Carlsberg (Sverige)

Silver:     Sleepy Bulldog, Gotlands bryggeri (Sverige)

Brons:     Mysingen midvinterbrygd, Nynäshamns ångbryggeri (Sverige)


Kategorin ”Bästa öl till julmaten”

Guld:     Chimay blå, Pères trappistes (Belgien) och N’Ice Chouffe, Duvel Moortgat (Belgien)

Silver:    Lusse Lelle, Brekeriet (Sverige)

Brons:    Hibernation Ale, Great Divide Brewing Co (USA)

Kategorin ”Bästa öl under granen”

Guld:     Saffron Imperial Stout, Dugges (Sverige)

Silver:    Pettersson Porter, PangPang Brewery (Sverige)

Brons:    Valsviken vinterporter, Nynäshamns Ångbryggeri (Sverige)

Hedersomnämnande 1: Slope, Brekeriet/Remmarslöv gårdsbryggeri (Sverige)

Hedersomnämnande 2: Finns bryggeri (Sverige)

Snyggaste förpackning: Goder Aftonstout, Vega (Sverige)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I år bestämde jag mig för att äntligen prova alla svenska och till Sverige importerade jul- och vinteröl klass III, i en enda provning (dock uppdelad på tre inspelningsdagar). Eller åtminstone så många jag kunde få tag på. Det blev 96 sorter!

Provningen filmades, och finns att beskåda i tolv avsnitt på min YouTube-kanal: www.youtube.com/edwardblom (se nedan för länkar till vart och ett av inslagen).

Urvalsprincipen var att ölsorterna som ingår i provningen måste vara profilerade som jul- eller vinteröl. Jag inledde med dem som inte har alltför kraftig smak (lager och mörk lager), gick vidare till suröl, sedan ale och därefter IPO:r. Andra provningsdagen tog jag starkare ale, belgiska klosteröl och liknande, sedan porter och stout (vanlig och imperial). 

Jag har försökt gå grundligt till väga. Många av ölsorterna har provats fler gånger än vad som syns i filmerna. I de fall jag exempelvis varit tveksam om en bedömning har jag provat om ölen och jämfört den med liknande, särskilt inför urvalet till finalerna.

Av de 96 ölen valde jag ut 18 som gick till final. Av de 18 valde jag ut de mest prisvärda ölen, de som passar bäst till julmaten och de som passar bäst ”under granen”, det vill säga att sitta och smutta på intill julgranen (eller kanske att ge bort som julklapp till finsmakaren). Dessutom gav jag två hedersomnämnanden, till ett öl respektive ett bryggeri som inte riktigt passade in i dessa kategorier men som jag ändå ville belöna. Se listan ovan (och se filmklippen för närmare motivering)! Vi har dessutom markerat ytterligare några ölsorter som var mycket bra och nära att gå till final – i tabellen som bifogas detta inlägg finns omkring 35 ölsorter i fetstil, som samtliga kan rekommenderas.

Som assistent under provningen hade jag min hustru, Gunilla Kinn Blom – som förutom att hjälpa mig med logistiken kring ölprovningen och filmningarna fungerade som medbedömare under extraprövningarna, samt utsåg de snyggaste förpackningarna. 

Ölen kommer såväl från små mikro- och hantverksbryggerier som från stora industribryggerier, och både svenska och utländska bryggerier (Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Tjeckien och USA) finns representerade. Naturligtvis finns det många bryggerier med utmärkta julölssorter som inte råkade komma med denna gång.

Jag är själv av gammal bryggarsläkt (farmors morfars morbror Franz Adam Bechmann bryggde den första underjästa ölen i Sverige), startade min första ölprovarklubb (”Bibendum”) redan i gymnasiet 1988, arbetade med svensk bryggerihistoria på Centrum för Näringslivshistoria och har lett ölprovningar som en del av mitt företag i knappt 15 år. Jag har suttit med många gånger som en av domarna i Sveriges främsta öltävling: Stockholm Beer & Whisky.

Det är respektive öls kvaliteter som stått i centrum för min provning. Jag har inte tagit hänsyn till hur svårt eller lätt det är att hitta produkterna på Systembolaget. Mikrobryggerierna tillverkar öl i små kvantiteter, vilket innebär att de snabbt kan ta slut. Många av dem måste förhandsbeställas, och även om de kan finnas på Systembolagshyllorna är det i flera fall bara lokalt. Se filmerna på YouTube för mer information om vad jag tyckte om respektive öl.

Jag hoppas att jag med denna provning kan få fler att upptäcka andra ölmärken, ölsorter, brygder och bryggerier än de allra mest lättillgängliga. Glöm inte att beställa i god tid före jul. Skål!

Edward Blom

P S Den 9 januari 2021 lät vi även våra tre barn göra en julmustprovning mest på skoj (och helt utan diplom). Den kan ni se här: https://www.youtube.com/watch?v=ifyVoEC02oc

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Här finns en uppdaterad tabell med samtliga provade sorter:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Inspelningsdag 1

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=JdbhuKAgAYc

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=BHYESA14cSc

Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=hd_wvhp6tTc

Del 4: https://www.youtube.com/watch?v=35tnX3Nqiyw

Del 5: https://www.youtube.com/watch?v=Rqg5YwQBn2w

Inspelningsdag 2

Del 6: https://www.youtube.com/watch?v=LksgSnNQ8sQ

Del 7: https://www.youtube.com/watch?v=DGTgFVqRRWE&t=784s

Del 8: https://www.youtube.com/watch?v=R6hNv6eMuaI

Del 9: https://www.youtube.com/watch?v=7CPJSuoHqXA&t=1s

Inspelningsdag 3 – finalen
Del 10: https://www.youtube.com/watch?v=Zko9hzarUyg

Del 11: https://www.youtube.com/watch?v=6XVRKBoKmu0&t=133s

Del 12: https://www.youtube.com/watch?v=0moiLp5NX0g&t=9s

Poddepisod 98: ”Dags för dunderglögg”

Lyssna på podden här:
https://play.acast.com/s/edwardblom/98.dagsfordunderglogg

Podden får sin hittills gulligaste inledning (tycker åtminstone redaktören) när Edward Blom nynnar med i signaturmelodin med en spontan sång, utan att ana att den spelas in för alla att glädja sig åt.

Mats Ryd antyder att Edward inte tycker att öl är läskigt, och Edward berättar om hur det går med hans stora julölsprovning – och varför han får panik när han äter köttsurrogat. De båda gastronomerna fördjupar sig även i modern, svensk nöjeshistoria, med aktörer såsom Radio Nord, Nattsudd(arna), Killinggänget och (senare) Jarl Borssén. (Podden, som brukar leka ”Trädgårdsdags” i P1, leker alltså idag ”Snedtänkt”.) 

Mats kommer därefter in på samtids- och gatukonst, och ger oss en grundkurs i vem Banksy är. Edward ger diabetiker och andra en rad tips på hur man kan äta och dricka läckerheter samtidigt som man håller koll på blodsockret, och det visar sig att nämnde Jarl Borssén en gång i tiden fått både Edward och Mats att oroa sig för yrsel, skörbjugg och andra bristsjukdomar

Men dessa lasternas män vill förstås leva i nuet, så förutom diabetestips berättar de hur man kan göra just det, det vill säga leva ”här och nu”, genom frukostar och luncher utan slut, dagslångt häng med vänner eller kanske sunkkrogsrundor. Mats vet hur man skapar ”en känsla av odödlighet” och tillsammans tipsar de om hur man kan stödja sina favoritrestauranger på ett coronasäkert vis.

Edward berättar än en gång om hur arkivarier festar, och Mats kommer på att han skulle kunna ta jobb som TV-peppare. Och så får ni veta allt som är värt att veta om Göteborgsglögg, eller kanske snarare dunderglögg!