Tag Archives: Leopold Bloom

Jag heter för sjutton Blom, Blom som i blomma!

OK, jag skall erkänna att jag själv ofta stavar namn fel här i bloggen; jag försöker kolla upp dem, men i bland blir det för snabbt och bloggen är ju helt oarvoderat fritidsjobb man bara gör för att det är kul. När det är sagt, att jag själv kan slarva, så är det dags för mitt utbrott:

Jag heter för sjutton Blom! Blom, Blom, Blom. Vanligt svenskt Blom, blom som i blomma, blom som i körsbärsblom, blom som i ”full blom” – eller i full Blom för den delen.

Varför påpekar jag detta? Jo, för mitt namn de senaste dagarna har stavats med två o:n på P4:s hemsida, på Recept.nu, på TV4:s hemsida – och inte minst i såväl undertext som på en filmad bild med mitt foto och namn i gårdagens Klockan åtta hos stjärnorna. Och de är inte de första, vart jag vänder mig ser jag Bloom-stavningar. (För ett par år sedan hade t.ex.. tre olika regionala P4-redaktioner i landet lyckats lägga ut mitt namn med tre individuella skrivsätt under samma månad.)

Allt började 2003, innan dess hade denna felstav ning aldrig förekommit. (Det enda jag fick stå ut med var att folk ibland skrev Edward med enkelt v istället som det skulle med dubbelt eller att mitt dåvarande smeknamn stavades fel.)  Men år 2003 kom en mycket bra film, Big Fish, med en säregen, livsnjutande, anekdotberättande och storfiskande karaktär med namnet … just det: Edward Bloom. Och sedan dess är det kört, vart jag mig vänder stavas mitt efternamn fel.

Bloom är förvisso ett trevligt namn som framför allt bärs av anglosaxiska judar. (Men mitt lilla judiska påbrå kommer inte från Blomsläkten, som var helt vanligt, svenskt, bonn-lutherskt, utan från min farmors farfar som hette Herzog.) Man kommer att tänka på den hyperkonservative, och så förnuftige litteraturvetaren, Harold Bloom, eller på huvudpersonen i James Joyce Ulysses: Leopold Bloom. Och så har vi ju Orlando Bloom som spelar Legolas i Sagon om ringen-filmerna. Och flera berömda läkare – någon har till och med ett eget hemskt syndrom uppkallat efter sig. Alltså ett trivsamt namn, men det är INTE MITT.

Jag heter alltså Blom. Det finns flera svenska Blom-släkter: de flesta har en anfader som var indelt soldat. From, Blom, Rask gick snabbt att skrika ute i fält. Vår släkt har det dock antagligen efter en trädgårdsmästare i slutet av 1700-talet. Blom från Lagunda heter vår släkt i Svensk Släktkalender. Inte Laaguunda! Släktblomma är gentianan, vilken därför även ingår i den lilla hjärtskolden i mitten i mitt antagna borgerliga släktvapen, se nedan. Och nu är det bara att hoppas att detta sprids till alla som önskar skriva om mig, Blom, Blom, Blom som i blomma, skall det vara så svårt?

PS Flera av webbplatserna har i alla fall varit snälla och ändrat sedan jag påpekat.

Edward Bloms vapensköld, skapad av Davor Zovko