Om Edward Blom

Edward på Röda rummet med en hillebard och ett kalvskenben. Foto Eva Hildén Smith.

Edward på Röda rummet med en hillebard och ett kalvskenben. Foto Eva Hildén Smith.

Edward Blom är gastronom samt kultur- och näringslivshistoriker, vars passion och smittande entusiasm för mat och dryck går igen i det mesta han gör. Han syns ofta i tv och hörs i radio, med sina initierade, kunskapsrika och roliga berättelser om matens, dryckens och de svenska traditionernas kulturhistoria. Hösten 2013 kom hans första kokbok ut, fullmatad med recept och bilder och med hans alldeles eget motto som ledstjärna: Allting gott och alldeles för mycket!. Här hittar du (nästan) allt som är värt att veta om Edward.

När Edward Blom var liten ville han bli uppfinnare, och när han var tonåring ville han bli poet. Så länge han kan minnas har han lagat mat – och i och med att han fick göra kokboken Allting gott och alldeles för mycket har han fått bli såväl kock som uppfinnare och poet!

”Blom är en amatörkock i ordets rätta bemärkelse – där amatör betyder att älska något väldigt, väldigt mycket”, skrev en av recensenterna apropå hans kokbok.

Edward är även något så ovanligt som en livs levande 1800-talsmänniska, som har bättre koll på tysk filosofi och Verner von Heidenstams diktning än på samtidens populärkultur. Hans passion och smittande entusiasm för det förrförra seklets överdådiga mat- och dryckeskultur, såsom den manifesterade sig på restauranger och i grosshandlarvillornas punschverandor, går igen i det mesta han gör – och han lyssnar hellre på Ernst Rolf, Karl Gerhard och Ulla Billqvist än på dagens så kallade populärmusik.

Samtidigt är Edward mer i takt med tiden än han själv vill medge, och dyker flitigt upp i såväl tv och radio som på Instagram, Twitter och Facebook där han levererar skarpa iakttagelser och roliga utläggningar om matens, dryckens och våra traditioners kulturhistoria.

Under 15 år arbetade Edward som arkivarie, redaktör och projektchef på Centrum för Näringslivshistoria i Bromma – bland annat som ansvarig för magasinet Företagsminnen och med innehållet i flera stora svenska företags arkiv (däribland ICA, Carlsberg, Spendrup och Svensk Handel) samt med andra historieberättande projekt (bl. a. för Ikea, SEB och Trygg-Hansa). Han är fortfarande knuten till CfN som fellow writer.

Numera jobbar Edward Blom som egen företagare, främst med att göra tv- och radioprogram samt kokböcker. Han kan även anlitas av företag och organisationer för olika uppdrag. Läs mer om detta under Anlita Edward Blom.

Korta fakta om Edward

  • gastronom och kulturhistoriker
  • föddes i Stockholm den 22 oktober 1970
  • växte upp på Ekerö
  • bosatt i Stockholms innerstad (i stadsdelen Norra Djurgården)
  • son till James och Ninnie Blom; bror till Anna Dunér
  • gift med journalisten Gunilla Kinn Blom sedan 2011
  • studier i humaniora – med litteraturvetenskap som huvudämne – vid universiteten i Trier, Uppsala, Stockholm och Freiburg. Fil kand-examen 1996, arkivarieexamen 1999.
  • anställd på Centrum för Näringslivshistoria 1997–2013 (därefter: fellow writer)
  • egenföretagare på heltid sedan 2012
  • intressen: umgänge med vänner, kulturhistoria, litteratur, scenkonst, politik och samhällsfrågor, religion och andlighet, vandringar och resor