Edwards föreningar

Dessa föreningar är Edward för närvarande (2016) medlem i:

 • Aktiespararna
 • Bellmansällskapet
 • Birgittaföreningen
 • Concordia Catholica
 • Corps Suevia, Freiburg (i KSCV)
 • Den Heliga Gravens av Jerusalems Riddarorden
 • Katolsk Historisk Förening
 • Klubb Cerevesia
 • Sällskapet Par Bricole
 • Pimpinella Orden
 • Röda Korset
 • Sankt Josefs förening
 • Santiagoföreningen i Sverige
 • Stallbröderna
 • Stora Amaranterorden
 • Sveriges författarförbund
 • Sällskapet Emil Hildebrands Vänner
 • Södermanlands-Nerikes nation, hedersledamot
 • Verein Corpsstudenten in Schweden, Ehrenmitglied

Han har tidigare varit mer eller mindre aktiv medlem i ytterligare drygt 25 föreningar.