PR-samarbeten

Edward Blom har lång erfarenhet av att samarbeta med företag och organisationer för PR-arbete med kulturhistoriska inslag, ofta men inte alltid med inslag av mat- och dryckeshistoria.
Exempelvis har han berättat historien om Vaxholms hamn, apropå att Vaxholms kommun bygger om sin hamnanläggning.
Som företagsarkivarie på Centrum för Näringslivshistoria arbetade han med ICA och många andra stora svenska företag och deras så kallade ”history marketing”. Han har också samarbetat med en lång rad små och mellanstora företag med PR i sociala och traditionella medier.
Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa din organisation med PR!