Edward-bokning till ditt evenemang

Boka mig för föredrag, kåserande, provningar eller som moderator!

Jag håller gärna föredrag, med eller utan kombination med provningar av exempelvis drycker, dock endast för företag och organisationer. Föredragens längd varierar – beroende på vilket ämne det är – mellan 30 och 60 minuter; med provning blir tidsåtgången upp till 1,5 timme. Se även ”andra typer av evenemang” nedan!

Se även ”Begär offert för föredrag eller andra evenemang!” nedan.

 

Bland de ämnen jag kan tala om är:

 • Brännvinets historia (eventuellt med provning av kryddat brännvin)
 • Brännvinsbordets och smörgåsbordets historia (eventuellt med avätande av ett brännvinsbord)
 • Punschens historia (eventuellt med provning och blandning av 1700-talspunschbål)
 • De svenska stadshotellens historia
 • Stockholms glada bryggare
 • Svensk öl- och bryggerihistoria
 • De svenska hårdostarnas uppkomst och utveckling (med provning)
 • Julmatens, juldryckernas och de svenska jultraditionernas historia
 • Nedslag i den svenska mathistorien
 • Parfymerat och överdådigt – barockens mat
 • ”Primo en sill och secundo en sup” – om 1700-talets mat
 • Religion och njutning; Bibelns mat (eventuellt med smakprov)
 • Ärtsoppans historia, kombinerad med lite om punschens
 • Pizza, pulverpudding och café au lait – om svenskarnas mat- och dryckesvanor de senaste 50 åren
 • Söndagsmiddagens historia
 • Sminkets historia
 • Tvålpalatsets historia – om en byggnad på Södermalm och hur den speglar huvudstadens industriella utveckling
 • Olika näringslivshistoriska teman

I min fatabur finns även en lång rad mat-, dryckes- och näringslivshistoriska ämnen som räcker till anföranden eller lättsamma kåserier à 10–15 minuter, t ex ”Festandets kulturhistoria från 1930-talet och framåt”. Kontakta oss för information om dessa.

OBS! Övriga ämnen kräver research och nyskrivande, vilket i regel tar 3–5 arbetsdagar i anspråk (beroende på innehåll, längd och tillgång på material). Sådana föredrag blir därmed mer kostsamma än ovan nämnda.

Jag åtar mig i mån av tid även:

 • Konferenciers-, moderators- och toastmaster-uppdrag
 • Ölprovningar, spritprovningar och andra dryckesprovningar
 • Matlagningskvällar

 

Andra typer av evenemang:

Vi kan även skräddarsy andra upplägg efter just ditt evenemang. Ibland kan exempelvis en intervju eller ett samtal med mig på scenen – med stora inslag av dialog och skämt – vara ett roligt alternativ eller komplement till ett traditionellt föredrag.

Uppdrag utanför Stockholmsregionen kan jag dessvärre av tidsskäl bara åta mig i mycket begränsad utsträckning, och då till arvoden som kompenserar min restid.

Tyvärr åtar jag mig dock inte uppdrag för privatpersoner, utan endast för företag och organisationer. (Kulturinstitutioner, skolor och ideella föreningar kan få 10 procent rabatt på företagspriserna.)

 

Begär offert för föredrag eller andra evenemang!

För priser och annan information, maila till: info@edwardblom.se. Vi föredrar mail framför telefonsamtal, särskilt för inledande kontakter. Vi har dessvärre på grund av resor och/eller hög arbetsbelastning samt småbarn i hasorna inte alltid möjlighet att svara omgående, men hör av oss så snart vi kan.

Vänligen ange kortfattat viktiga förutsättningar för evenemanget, exempelvis:

• tid och datum (spikat eller preliminärt)

• upplägg

• tänkt längd på exempelvis föredragsdel/på scenen

• sammanhang

• storlek på publiken